Dr Nikola Matavulj

Specijalista ginekologije i akuserstva

Osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio 2009. godine; 2012. godine završio je postdiplomske studije iz humane reprodukcije iz oblasti infertiliteta. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je u aprilu 2017. godine sa odličnim uspehom. (Ko)autor je 16 radova i jednog poglavlja u knjizi. Dodatno se edukovao iz oblasti minimalno invazivne hirurgije I uroginekologije. Bavi se problematikom poremecaja mokrenja I statike karlicnog dna. Zaposlen u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC Zvezdara. Govori engleski i francuski jezik.