Dr Antonela Sabati Rajić

Endokrinolog

Dr Antonela ima bogato (sada više od 20 godina) kliničko, ambulantno, naučnoistraživačko iskustvo, kao i iskustvo u nastavi i obrazovanju mladih kadrova na polju interne medicine i posebno endokrinologije.

    Bavi se lečenjem:

  • oboljenja štitaste žlezde
  • šećerne bolesti
  • PCOS
  • bolesti hipofize
  • bolesti nadbubrega
  • osteoporoze
Dr Antonela Sabati Rajić je autor i koautor brojnih radova prezentovanih na kongresima i objavljenih u značajnim medicinskim časopisima. Član je nekoliko domaćih i internacionalnih udruženja lekara. Govori srpski, slovenački i engleski jezik.