Savetovalište za kontracepciju i STD

OHK kao terapija

Hormonska, mehanička i barijerna kontracepcija

Savetovalište za mlade (prvi pregled, bezbedno seksulano ponašanje, kontracepcija i STD)

Lečenje PCOS, i neregularnih menstrualnih ciklusa kod adolescentkinja