Perimenopauza i postmenopauza

HST

Uroginekologija i poremećaj statike karličnog dna

Terapija iregularnih i produženih krvarenja u perimenoapuzalnom periodu